Sygdom

Sygdom

Jeg modtager ikke syge børn. Et barn er syg, når det ikke kan følge dagligdagen i Pasningsordningen.

Er I i tvivl ringer I til mig. Jeg vil så vurdere om barnet må komme eller ej.

Jeg har en bog med reglerne om børnesygdomme, som jeg følger (det er de samme regler som bruges i den kommunale dagpleje.
Dette er af hensyn til de øvrige børn, og for at jeg selv ikke skal blive smittet. 

Mit eget sygefravær er meget lavt.